Hitelt adhatunk a Biblia szavainak?

Ha módosult a Biblia az idők során, akkor nem megbízható. Ha viszont nem módosult, akkor egy olyan könyv, amelyre Isten a legjobban vigyázott. A Biblia változatlanságára 6 alapvető bizonyítékot nézzünk meg!

1. A Biblia hamisítását a Törvény tiltotta (5 Móz. 4:2)
Isten szándékát tükrözik a törvények. Miért hagyná Isten hogy az Élet egyetlen könyvét
meghamisíthassák, vagy elveszítsék. A Biblia ennél sokkal értékesebb Neki.

2. A Bibliaismeret a zsidó kutúra része
A kultúra olyasvalami, ami SOK ember közös ismeretén alapszik.
Egy egész népet kellett volna megtéveszteni ahhoz, hogy megváltoztassák a kultúrájuk alapját jelentő Bibliát.

a) A Bibliára vigyáztak: a Biblia minden korban elérhető volt. Az eredeti Bibliaírások közül mára már egyik sem létezik, de másolatok készítése által üzenetük fennmaradt.
b) A vallási élet része volt. Rendszeresen felolvasták a zsinagógában. ApCsel. 15:21 „Mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, mivelhogy a zsinagógákban minden szombaton olvassák.”
„Nem olvastátok-e . . . ?” kérdések Jézustól feltételezik ezt. Világos bibliai helyekre utalva kérdezi. Jézus feltételezte, hogy ismerik a zsidó emberek a Bibliát.
c) A családi élet része volt. Tovább kellett adni a bibliaismeretet a következő generációnak. (5Móz 6:4kk) Az olyan iskolázatlan halászemberek is mint Péter, János jól ismerték az Ótestamentumot. Mindenki ismerte az ÓT pontos szövegét a zsidóknál, mert ez a kutúra része volt. Egy egész ország észre vette volna, ha hamisítják a Bibliát.

3. A Bibliát pontosan másolták
Isten kijelenthette volna magát szóban is, de Isten azt akarta hogy megmaradjon az Ő beszéde és ezért leíratta és meg is őrizte a Bibliát. A hivatásos héber írnokok a legnagyobb elővigyázatossággal másolták le ezeket a kéziratokat; megszámolták nemcsak a szavakat, de még a betűket is. Nincs még egy olyan könyv a világon, amiből ennyi másolat lenne.

4. Bibliai leletek összessége
Több mint 4,000 kézirati másolat létezik ma a Görög Szentírásból eredeti nyelven (ezen kívül van 8,000 Latin és 1,000 más nyelven ). Körülbelül 1,000-1,500 régi héber szentírási kézirat létezik ma. A legtöbb ókori írás csak néhány példányban áll rendelkezésünkre és azok hitelességét senki sem vonja kétségbe.
Időben minél közelebbi a másolat az eredeti eseményekhez, vagy megíráshoz, annál hitelesebb. A Biblia minden más ókori könyvnél hitelesebb.
Minél többen idéznek és minél korábban egy ókori könyvből, annál hitelesebb. Az első néhány században rengeteget idézték a Bibliát. Ezen idézeteket is összevethetünk a mai
Bibliaszövegekkel és láthatjuk a változatlanságot.
Az újabban felfedezett régi kéziratok folyamatosan igazolnák, ha a Bibliához hozzányúlt volna valaki.

5. A Holt-tengeri tekercsek
A Holt-tengeri tekercsek a Kr.e. 2. századból származnak, amelyet 1947-ben találtak meg. Eszter könyve kivételével minden Ótestamentumi könyvet egészben vagy részben tartalmazza. Ésaiás írott tekercsét teljes egészében megtalálták. Ez bizonyítja, hogy Jézus kora előtt milyen volt az Ótestamentum. Ezt összehasonlították a tudósok a mai Ótestamentummal és megállapították, hogy az Ótestamentum nem változott.

6. A folyamatosan beteljesülő próféciák
Ha módosították volna a Bibliát a középkorban, akkor hogyan lehetséges az, hogy beteljesedtek próféciák azután is? Pl. 1948-ban. Ekkor jött újra létre Izrael állama kb. 1900 évnyi szétszórattatás után. Ez szinte páratlan a történelemben. A Biblia azt mondta, hogy visszahozza az utolsó időkben Izraelt az ígéret földjére.

A Biblia változatlan megőrzése Isten elemi érdeke. Isten nem engedi hogy meghamisítsák az Ő beszédét, és gondoskodott arról hogy ez ne történhessen meg.

Ha elgondolkodtatott a fenti 6 érv, akkor vedd kezedbe Bibliát, és győződj meg magad is annak igaz volta felől (ApCsel 17:11), és ismerd meg a Biblia legfontosabb üzenetét azevangélium üzenetét a Jó hír menüpontban.

Elérhetőségek

Cím

7636 Pécs, Polgárszőlő u. 1.

Telefon

+36 70 941 1167

Email

info@bibliabaptista.hu

Video csatorna

Prédikációk, ének és zenei szolgálatok

Közösségi média

Adószám (1%)

Baptista Missziós Világalapítvány Magyarország
18302376-1-02

Közelgő események

Az esemény kezdetéig hátralévő idő:

Cím

Pécs - Rózsadomb
Polgárszőlő utca 1.

Istentiszteletek

Vasárnap
10:00 - Istentisztelet
17:00 - Istentisztelet
Szerda 18:00 - Istentisztelet és imaközösség

Kapcsolat

Email: info@bibliabaptista.hu
Telefon: