Közelgő események

Az esemény kezdetéig hátralévő idő:

Makura Lajos és Rita

Katolikus családból származom, így jó vallásos nevelést kaptam, de hiányzott az életemből az Istennel való személyes kapcsolat.
Egy keresztyén család bizonyságtétele, majd rajtuk keresztül az evangélium üzenete eljutott hozzám és a feleségemhez. Ennek eredményeként 2002.03.03-án újjászülettem, és a feleségem is elfogadta Jézus Krisztust személyes megváltójának. 2002. júniusban bemerítkeztem. Abban az évben elvégeztem a Biblia Alapok lecke sorozatát, majd 2003-ban beiratkoztam a Baptista teológia Iskolába.
2013.04.06-án vehettem át a diplomámat. 2017- ben elvégeztem a Pásztori vezetés kurzust, az erről szóló oklevelet 2017. 12.hó 31-én kaptam meg.
2009-től ifjúsági vezetőként, 2020-tól diakónusként, majd 2021.02.01-től a gyülekezet lelkipásztoraként szolgálom Megváltómat és a gyülekezeti családomat.

Célom, hogy a gyülekezetben a hívők alapos Biblia ismeretre, odaszánt életre és mélyebb kapcsolatra jussanak Krisztussal. Ennek eredményeképpen hirdessék az evangélium életet adó üzenetét rokonaik, barátaik, ismerőseik körében. Az újjászületett hívőket tanítványozzák addig, míg azok mások tanítására alkalmasak lesznek (2Tim.2:2). Alázatosan szolgáljanak a gyülekezetben a Szentlélek vezetése alatt, az elöljárók egyetértésével a nekik adott kegyelmi ajándék mértéke szerint.
Célom továbbá a házastársi kapcsolatok erősítése, a családi élet működésének javítása,és a gyülekezeti közösség építése. Gyakorlati szeretet és valódi szentség megélése az egység kötelékében, valamint a Szentlélek vezetésének megtapasztalása egyéni és közösségi szinten.

Bizonyságtétel bővebben

Cím

Pécs - Rózsadomb
Polgárszőlő utca 1.

Istentiszteletek

Vasárnap
10:00 - Istentisztelet
17:00 - Istentisztelet
Szerda 18:00 - Istentisztelet és imaközösség

Kapcsolat

Email: info@bibliabaptista.hu
Telefon: